Thursday, March 17, 2022

:: อย่างน้อยเราเคยรักกัน - AnAn (อันอัน) lyrics English ::


Thailand : 


และแล้วก็คงต้องเดินแยกทางจากกัน
และแล้วถึงวันที่เราต้องยอมรับมัน
รักของเรามาสุดหนทาง
จะทรมานซักเท่าไร
ฉันก็รู้สุดท้ายแล้วต้องจบไป
ทำได้เพียงแค่จดจำไว้
ช่วงวันและคืนงดงาม
และเก็บบันทึกลึกสุดใจเอาไว้
อย่างน้อยเราเคยรักกัน
อย่างน้อยในความจำ
ความรักของเธอจะฝังในใจของฉันเรื่อยไป
ไม่เสียใจเลยซักวันกับรักที่ให้ไป
ชีวิตจิตใจส่วนนึงยังเป็นของเธอ
เวลาที่มีด้วยกันแม้เพียงไม่นาน
รู้ไหมนั่นคือเวลาที่ดีที่สุด
แม้ไม่ต่างจากหลับฝันไป
แต่มันก็เป็นฝันแสนดี
และไม่รู้จะพบหรือมีอีกไหม
ทำได้เพียงแค่จดจำไว้
ช่วงวันและคืนงดงาม
และเก็บบันทึกลึกสุดใจเอาไว้
อย่างน้อยเราเคยรักกัน
อย่างน้อยในความจำ
ความรักของเธอจะฝังในใจของฉันเรื่อยไป
ไม่เสียใจเลยซักวันกับรักที่ให้ไป
ชีวิตจิตใจส่วนนึงยังเป็นของเธอ
อย่างน้อยเราเคยรักกัน
อย่างน้อยในความจำ
ความรักของเธอจะฝังในใจของฉันเรื่อยไป
ไม่เสียใจเลยซักวันกับรักที่ให้ไป
ชีวิตจิตใจส่วนนึงยังเป็นของเธอ
ชีวิตจิตใจส่วนนึงยังเป็นของเธอ


English : 


อย่างน้อยเราเคยรักกัน - AnAn (อันอัน)

Lah lau kuhong tun deng yang thang cak gan
Lah lau thung wan thi raow tong yon rab man
Rak kong rang ma sut thong chan
Cha thora man sak thaw rai
Chan kao run sut thai lut tong chub pai

Chan mi pheiyng khae cap chan wai
Chun wan laew khun ngod ngam
Lae keb ban thuk lek sud chai heuw wai
Ing noi ru koey rak gan
Ing noi ni khawm chan
Khawm rak khong ther
Ca fang ni cai khong chan reung pai
Mai sie chai ley sak kwan kab rak thi hai pai
Chewit cit chai sum nung yeng pan khong ther

Wella thi mai duay krang mae pheiyng mai nan
Ru mai nan khin wella thud dei thai sud
Mae mi tang cak klab fan pai
Tae man ko pen fan sang di
La meru chap pob pro mi ik mai

Chan mi pheiyng khae cap chan wai
Chun wan laew khun ngod ngam
Lae keb ban thuk lek sud chai heuw wai
Ing noi ru koey rak gan
Ing noi ni khawm chan
Khawm rak khong ther
Ca fang ni cai khong chan reung pai
Mai sie chai ley sak kwan kab rak thi hai pai
Chewit cit chai sum nung yeng pan khong ther

Ing noi ru koey rak gan
Ing noi ni khawm chan
Khawm rak khong ther
Ca fang ni cai khong chan reung pai
Mai sie chai ley sak kwan kab rak thi hai pai
Chewit cit chai sum nung yeng pan khong ther


watermark

No comments:

Post a Comment

komen yang murni-murni sudah, selebihnya SPAM!

Top Post